Projektide ja äriplaanide nõustamine ja kirjutamine

Nõustame loomeettevõtjaid ja organisatsioone äriplaanide koostamisel ja elluviimisel, sh turgude analüüsimisel, ekspordivõimaluste leidmisel ja investorite kaasamisel. Lisaks koostame projekte nii Eesti kui rahvusvaheliste programmide taotlusvoorudest toetuse saamiseks, korraldame arutelusid ja kaasamiskohtumisi projektipartneritega, paneme kokku finantsanalüüsid ning aitame leida sobivaid partnereid välisriikidest.