Signe Adamoviča

Dizaina domāšana – radošās industrijas – starpdisciplinārā sadarbība

Signe Adamoviča ir Creativity Lab dibinātāja un partnere Latvijā.

Stiprās puses

Signes stiprās puses ir saistītas ar jauna veida domāšanas un metožu pielietošanu problēmu un izaicinājumu risināšanā, kas rada gudrāku procesu vadību organizācijās un sabiedrībā.

Pieredze

Signei ir plaša pieredze projektu vadībā, konsultēšanā, mentorēšanā, politikas plānošanā un publiskajā pārvaldē nacionālā, ES un starptautiskā līmenī, tostarp strādājot Kultūras ministrijā, Ārlietu ministrijā un UNESCO radošo industriju, dizaina, inovāciju, kultūrpolitikas, ārlietu un personālvadības jomā. Signe ir bijusi iesaistīta dažādu inovāciju projektu izstrādē un vadībā, stratēģisku ziņojumu sagatavošanā un pasākumu organizēšanā, kā viņai ir pieredze organizāciju un studentu mentorēšanā. Signe sevi dēvē par konstruktīvu, loģisku un radošu cilvēku un dara lietas no sirds.

Signei ir maģistra grāds juridisko tekstu tulkošanā, kas iegūts Ventspils augstskolā, otrā līmeņa profesionālās augtākās izglītības diploms mutiskajā tulkošanā no Latvijas Universitātes un humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās, kas iegūts, absolvējot Latvijas Kultūras akadēmijas programmu “Starpkultūru sakari Latvija – Francija”. Brīvajā laikā Signei patīk dziedāt, lasīt un ceļot.

2014.gadā Signe saņēma Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā. Viņa tekoši pārvalda angļu, franču un krievu valodu, kā arī daļēji – spāņu valodu.