Pētījumu un ziņojumu izstrāde

Mēs izstrādājam pētījumus, priekšizpētes ziņojumus, pārskatus un analītiskus ziņojumus projektiem un iniciatīvām kultūras, radošo industriju un sporta jomā. Tāpat mēs palīdzam organizācijām īstenot strukturālās izmaiņas un reformas.