Konsultācijas un stratēģiju izstrāde

Mēs konsultējam valdības, Eiropas Savienības institūcijas, vietējās un reģionālās iestādes un citas organizācijas kultūras, radošo industriju un sporta politikas dokumentu un stratēģiju sagatavošanā. Mēs organizējam seminārus, darbnīcas un apmācības, kā arī palīdzam starptautisku konferenču organizēšanā.

Papildus mēs izstrādājam stratēģijas, attīstības un rīcības plānus un koncepcijas valsts un pašvaldību iestādēm, nodibinājumiem, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem. Mēs regulāri palīdzam atjaunot un papildināt izstrādātos rīcības plānus.