Projektu izstrāde, vadība, konsultācijas un pasākumu organizēšana

Mēs palīdzam radošajiem uzņēmējiem un atbalstošajām institūcijām izstrādāt biznesa plānus, t.sk. produktu attīstība, tirgus izpēte, eksporta konsultācijas un papildu investoru piesaiste.

Papildus mēs sagatavojam projektu pieteikumus vietēja un starptautiska mēroga atbalsta programmām, organizējam prāta vētras un radošās darbnīcas, izstrādājam nepieciešamos finansēšanas plānus un piesaistām ārvalstu projektu partnerus.

Mēs organizējam un vadām dažāda mēroga pasākumus, sadarbojoties ar publiskā un privātā sektora partneriem.