Triin Siil

Konsultant intellektuaalse omandi õiguse valdkonnas.

Tugevused


Triin on kogenud intellektuaalse omandi õiguse advokaat ning tunneb hästi loomemajanduse, IKT ja teadustulemuste kommertsialiseerimise valdkondi. Ta on nõustanud paljusid ettevõtteid, avalikke asutusi ja ka eraisikuid teemadel, mis puudutavad intellektuaalse omandi õiguste kaitset ja haldust. Näiteks võib Triin aidata täita kohalduvaid regulatsioone, koostada ja rääkida läbi litsentsilepinguid, lahendada kohtuväliseid vaidlusi. Tal on tugev uurimis- ja analüüsivõime ning oskus hallata õiguslikke riske

Kogemus


Triin Siil töötab juristina Cybernetica AS-is. Aastatel 2007-2017 oli ta advokaat Advokaadibüroo GLIMSTEDT Tallinna kontoris ning 2016. a praktiseeris ta ka Saksa Vähiuuringute Keskuse tehnoloogiasiirde osakonna juristina Heidelbergis, Saksamaal. Lisaks õiguse praktiseerimisele on Triin aktiivne lektor ja uurija. Tema peamine uurimisvaldkond käsitleb intellektuaalse omandi õigusi kui vahendit majandusarengu kiirendamiseks avatud innovatsiooni paradigma kontekstis. 2014-2015 viis Triin Fulbright Student stipendiaadina läbi uurimisprojekti USA-s ning on külalisuurijana tegutsenud ka Taani ja Saksa ülikoolides.