Jorma Sarv

Creativity Lab'i juhatuse liige ja partner.

Tugevused

Jorma ekspertvaldkondadeks on strateegiline kavandamine, kultuuri- ja spordipoliitika ning loomemajandus. Lisaks pakuvad talle suurt huvi kultuuri seosed teiste valdkondadega, kultuurikorralduse mudelid ja praktikad ning erinevate projektijuhtimise tööriistade analüüsimine. Koolituste valdkonnas on ta keskendunud organisatsioonide toimimise ning juhtimisega seotud teemadele.

Kogemus

Aastatel 2007-2013 töötas ta Kultuuriministeeriumis, kus vastutas erinevate strateegiate, arendus- ja uuringuprojektide ning ülevaadete ja raportite koostamise eest. Jorma vastutusalasse kuulus muuhulgas riikliku loomemajanduspoliitika kujundamine ja elluviimine, samuti oli ta Eesti kultuuripoliitika põhialuste uuendamise töörühma liige. 

Jorma on panustanud mitmete rahvusvaheliste komisjonide ning töörühmade tegevusse, näiteks Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupp, kultuuristatistika koostööplatvorm ESSnet, Põhjamõõtme Kultuuripartnerluse juhtkomitee jt. Aastatel 2011-2013 koordineeris ta Eesti osalemist UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse ja kaitse konventsiooni valitsustevahelise komitee töös. 

Jorma on kuulunud mitmete asutuste nõukogudesse ning nõustanud paljusid erinevate valdkondade organisatsioone ja ühendusi. Kuni 2019. a alguseni juhtis Jorma Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelist programmi, mille eesmärgiks oli tõsta Eesti nähtavust välisriikides. Lisaks muule tegevusele on ta õppejõud ülikoolis Estonian Business School, kus ta juhendab projektijuhtimise töötubasid nii Tallinnas kui ka Helsingis.