Jaanika Müürsepp

Strateegiline planeerimine – Arengukavad – Creative industries

Jaanika Müürsepp on Creativity Lab'i projektijuht.

Tugevused

Jaanikal on üle kümne aasta pikkune projektijuhtimise kogemus, mis muuhulgas hõlmab eelarve monitoorimist, tegevuste planeerimist ja raportite kirjutamist.

Tal on kogemusi erinevate valdkondadega, nende seas näiteks täiskasvanute õpe, elukestev õpe, noorsooprojektid, IKT arendamine ja festivalide korraldamine.

Kogemus

Jaanikal on varasem kogemus Kultuuriministeeriumis, kus ta töötas arendusnõunikuna. Tema peamiste ülesannete hulka kuulusid strateegiline planeerimine ja arengukavadega töötamine kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas.

Jaanika omab kogemust ka teenindussektorist, olles ühe väikse kohviku omanikuks. Samuti on ta olnud üle kaheksa aasta kaasaegse tantsu õpetaja erinevates tantsukoolides ja oma isiklikus stuudios.