Uuringute ja analüüside koostamine

Koostame raporteid, uuringuid, ülevaateid ja tasuvusanalüüse, mis puudutavad kultuuri-, loomemajandus- ja spordivaldkonna arenguid ja algatusi. Nõustame ka asutuste organisatsiooniliste ümberkorralduste läbiviimist.