Strateegiate nõustamine, kujundamine ja koostamine

Nõustame nii riikide valitsusi, Euroopa Liidu institutsioone kui ka omavalitsusi kultuuripoliitika ja loomemajanduse strateegiate koostamisel. Viime läbi seminare, töötubasid ja koolitusi ning korraldame rahvusvahelisi konverentse. Lisaks koostame arengukavasid ja strateegiaid nii riigiasutusele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele kui ka eraettevõtetele. Aitame juurutada tegevuskavade regulaarse uuendamise protsesse.