Projektide nõustamine, kirjutamine ja juhtimine

Nõustame loomeettevõtjaid ja tugistruktuure äriplaanide koostamisel ja elluviimisel, sh turgude analüüsimisel, ekspordivõimaluste leidmisel ja investorite kaasamisel. 

Lisaks koostame projekte nii Eesti kui rahvusvaheliste programmide taotlusvoorudest toetuse saamiseks, korraldame arutelusid ja kaasamiskohtumisi projektipartneritega, paneme kokku finantsanalüüsid ning aitame leida sobivaid partnereid välisriikidest.