Koolituste läbiviimine

Viime läbi strateegilise planeerimise ja juhtimise koolitusi. Koolitame asutusi, organisatsioone ja ettevõtteid strateegilise planeerimise ning juhtimise teemadel, sh anname teadmisi strateegiate koostamise meetoditest, strateegiate elluviimise praktikatest ning inimeste ja protsessijuhtimise alustest.