Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Uzdevums

Latvijas prezidentūras ES padomēs konferences “Kultūras un radošo industriju pārneses process” organizēšana.

Mūsu loma

- Prezidentūras konferences koncepcijas sagatavošana un tās saturiskā organizēšana.
- Konsultāciju sniegšana Kultūras ministrijai ES padomes secinājumu sagatavošanā.