Nīderlandes vēstniecība

Uzdevums

Ziņojuma izstrāde par Nīderlandes uzņēmumu biznesa iespējām radošo industriju jomā Baltijas valstīs.

Mūsu loma

- Informācijas apkopošana par radošo industriju situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
- Gala ziņojuma sagatavošana, balstoties uz apkopoto informāciju.