Eiropas Savienības Austrumu partnerības Kultūras programma

Uzdevums

Konsultāciju sniegšana Ukrainas Kultūras ministrijai un Gruzijas Kultūras un mantojuma ministrijai par kultūrpolitikas stratēģiju izstrādi.

Mūsu loma

- Darba plāna sagatavošana kultūrpolitikas stratēģiju izstrādei.
- Stratēģisko sanāksmju organizēšana.
- Iesaistīto pušu konsultēšana.