Līva Stūrmane

Radošās industrijas – NVO vadība – Starpnozaru sadarbība

Līva ir viena no Creativity Lab Latvia dibinātājām un partnere. Līvai ir vērtīga pieredze nevalstisko organizāciju darbā un vadībā. Uzņēmējdarbības attīstība, mentorings, radošās industrijas un valsts tēla veidošana ir Līvas pieredzes jomas.

Stiprās puses

Līvas stiprās puses sakņojas organizāciju vadībā, komunikācijas prasmēs, kritiskajā domāšanā un spējā meklēt jaunus risinājumus.

Pieredze

Līva ir bijusi projektu vadītāja SSE Mentoru Klubā, Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācijā, Jauno uzņēmēju centrā “Jobs&Society” un Kustībā “The Red Jackets”. Līva kopš 2013. gada ir arī rīkojusi Latvijas nacionālo atlasi konkursā “Creative Business Cup”.

Līvai ir arī pieredze pasākumu moderēšanā. Viņa ir moderējusi Latvijas Prezidentūras ES padomē konferenci “Cultural and creative crossovers”, nacionālo partneru sanāksmi 2015. gada “Creative Business Cup” starptautiskajā finālā un “Demola Latvia” izlaidumu.

Līvai ir bakalaura un maģistra grāds Politikas zinātnes jomā, kas iegūts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

Līdztekus profesionālajām aktivitātēm Līva ir bijusi BalticLab projekta dalībniece, aktīviste Eiropas Jauniešu parlamentā un apmeklējusi NATO jauniešu samitu.