Läti Kultuuriministeerium

Tulemus


Läti Euroopa Liidu eesistumise kultuurikonverentsi korraldamine.

Meie roll


- Eesistumise konverentsi kontseptsiooni koostamine ja sisuline korraldamine.
- Konverentsi läbiviimine, sessioonide modereerimine ja esinejate ettevalmistamine.
- Läti Kultuuriministeeriumi nõustamine Ministrite Nõukogu järelduste koostamisel.