Ida-Virumaa Loomemajanduskeskus

Tulemus


Ida-Viru Maavalitsuse tellimusel tehtud Ida-Virumaale loomemajanduse arenduskeskuse asutamise võimalikkuse analüüs ning selle pinnalt koostatud keskuse kontseptsioon. 

Meie roll


- Analüüsi teostamine.
- Kontseptsiooni loomine, milles hinnatakse:
  • loomemajanduse olukorda maakonnas, 
  • potentsiaalsete sihtgruppide vajadusi, 
  • keskuse võimalikke tegutsemismudeleid, 
  • koostööpartnerite võrgustikku ja
  • teisi keskuse loomisega vahetult seotud küsimusi.