Hollandi saatkond

Tulemus


Raporti koostamine Hollandi ettevõtjatele loomemajanduse võimalustest Eestis, Lätis ja Leedus.

Meie roll


- Info kogumine Eesti, Läti ja Leedu loomemajanduse olukorra kohta.
- Kogutud info põhjal raporti koostamine.