Eesti Olümpiakomitee

Tulemus


Eesti Spordipoliitika tegevuskava koostamine aastateks 2016-2020.

Meie roll


- Tegevuskava koostamise kava väljatöötamine.
- Juhtgrupi töö korraldamine.
- Töögruppide arutelude läbiviimine.