Eesti Meremuuseum

Tulemus


Muuseumi strateegilise planeerimise alane nõustamine.

Meie roll


- Muuseumi arengukava ja tööplaani koostamise ja uuendamise nõustamine.
- Regulaarsete strateegiakohtumiste läbiviimine.